Raspored događanja
Datum Vrijeme Dvorana Naziv događaja Izvođač
13.08.2020 (Četvrtak)21:00OpatovinaMAČAK U VREĆI GD HISTRIONRezerviraj kartu
14.08.2020 (Petak)21:00OpatovinaMAČAK U VREĆI GD HISTRIONRezerviraj kartu
15.08.2020 (Subota)21:00OpatovinaMAČAK U VREĆI GD HISTRIONRezerviraj kartu
18.08.2020 (Utorak)20:00OpatovinaMAČAK U VREĆI GD HISTRIONRezerviraj kartu
19.08.2020 (Srijeda)20:00OpatovinaMAČAK U VREĆI GD HISTRIONRezerviraj kartu
20.08.2020 (Četvrtak)20:00OpatovinaMAČAK U VREĆI GD HISTRIONRezerviraj kartu
21.08.2020 (Petak)20:00OpatovinaMAČAK U VREĆI GD HISTRIONRezerviraj kartu
22.08.2020 (Subota)20:00OpatovinaMAČAK U VREĆI GD HISTRIONRezerviraj kartu
25.08.2020 (Utorak)20:00OpatovinaMAČAK U VREĆI GD HISTRIONRezerviraj kartu
26.08.2020 (Srijeda)20:00OpatovinaMAČAK U VREĆI GD HISTRIONRezerviraj kartu
27.08.2020 (Četvrtak)20:00OpatovinaMAČAK U VREĆI GD HISTRIONRezerviraj kartu
28.08.2020 (Petak)20:00OpatovinaMAČAK U VREĆI GD HISTRIONRezerviraj kartu
29.08.2020 (Subota)20:00OpatovinaMAČAK U VREĆI GD HISTRIONRezerviraj kartu
01.09.2020 (Utorak)20:00OpatovinaMAČAK U VREĆI GD HISTRIONRezerviraj kartu
02.09.2020 (Srijeda)20:00OpatovinaMAČAK U VREĆI GD HISTRIONRezerviraj kartu
03.09.2020 (Četvrtak)20:00OpatovinaMAČAK U VREĆI GD HISTRIONRezerviraj kartu
04.09.2020 (Petak)20:00OpatovinaMAČAK U VREĆI GD HISTRIONRezerviraj kartu
05.09.2020 (Subota)20:00OpatovinaZatvaranje 35. zagrebačkog histrionskog ljeta - MAČAK U VREĆI GD HISTRIONRezerviraj kartu